Radi ostvarenja novog gospodarskog rasta i pozitivnih pomaka na domaćem tržištu i djelatnostima strateški važnim za gospodarstvo Republike Hrvatske neophodno je potaknuti ciklus novih ulaganja. Zbog toga je HBOR snizio kamatne stope za 1 postotni bod za pojedine djelatnosti i namjene za kredite odobrene u razdoblju od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine bez obzira na datum zaprimanja pojedinog zahtjeva za kredit, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za obradu pojedinog kreditnog zahtjeva u skladu s internim aktima HBOR-a.

Sniženje kamatne stope namijenjeno je poticanju svih novih ulaganja u:

1. Poljoprivredi i ribarstvu

2. Turizmu

3. Industriji

4. Energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša

Izvor: HBOR