Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja u cilju :
– osnivanja nove proizvodne djelatnosti

– razvoja novih proizvoda i materijala

– temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne             djelatnosti

–  značajnog poboljšanja već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili  usluge s  višom dodanom vrijednosti

– proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

Pod pojmom materijalna ulaganja podrazumijevaju se nabava novih strojeva, postrojenja i oprema za proizvodnju, te nabava mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenta.

Korisnici potpore mogu biti mali, srednji i veliki poduzetnici[1] osnovani prije 1.7.2012. godine, te zapošljavaju minimalno 20 radnika

Korisnici potpore ne mogu biti:

a)  poduzetnici koji su ostvarili potporu po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu,

b)  poduzetnici u teškoćama,

c)  poduzetnici u postupku predstečajne nagodbe

d)  poduzetnici u stečaju

e)  poduzetnici koji imaju nepodmireni dug prema državnim institucijama

f)   poduzetnici koji imaju nepodmirene obveze prema zaposlenicima

g)  poduzetnici koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje. Iznimno, korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji su s Ministarstvom financija sklopili Ugovor o reguliranju duga po kreditu

h)  poduzetnici od kojih je zatražen povrat potpore ili se nalaze u postupku povrata potpore

i)    poduzetnici, njihovi pravni slijednici ili njihova povezana ili ovisna društva, koji nisu do objave natječaja za dodjelu potpora po ovom programu dostavili dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora s obveznim iznosom vlastitog doprinosa kao i poduzetnik, pravni slijednik ili ovisni poduzetnik čiji je pravni prednik, osnivač ili vladajući poduzetnik nije opravdao ranije dodijeljene potpore

j)     poduzetnici čiji kumulativni gubitak u zadnje tri godine prelazi 30% ukupnog prihoda u 2013. godini