Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s tvrtkom Core Consulting d.o.o. organiziralo je besplatnu edukaciju za potencijalne korisnike Podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Edukacija se održala u 4 grada i to u: Zagrebu 08. svibnja, Osijeku 12. svibnja, Splitu 15. svibnja te Rijeci 18. svibnja.

Svrha edukacije je bila educiranje potencijalnih korisnika za izradu poslovnog plana, koji je ujedno i najvažniji dio projektne dokumentacije prilikom prijave na natječaj za Podmjeru 6.3. Potencijalni korisnici su tako naučili kako dokazati financijsku održivost projekta te kako ispuniti i sve ostale stavke koje su potrebne za izradu tabličnog dijela poslovnog plana.

Osim potencijalnih korisnika Podmjere 6.3., educirani su i zaposlenici Poljoprivredne savjetodavne službe i to u prostorima Ministarstva poljoprivrede 4., 5. i 6. svibnja 2015. godine. Kao i potencijalnim korisnicima i njima je pružena edukacija izrade poslovnog plana, ali su im dane i ostale informacije vezane Podmjeru 6.3. Objašnjen im je cjelokupan proces prijave na natječaj kao i sva potrebna dokumentacija kako bi bili u mogućnosti pomoći potencijalnim korisnicima prilikom prijave na natječaj.