Prihvatljivi korisnici za ovu mjeru su LAG – lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Detalje natječaja moguće je vidjeti u Narodnim novinama broj 55/15.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u Agronetu od 26. svibnja 2015. do 24. srpnja 2015.