U rujnu se očekuje raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1. U okviru te podmjere potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima.

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u 3 rate u razdoblju od najviše 3 godine i to:

1. rata u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

2. rata u iznosu od 50% nakon 3 mj., a ne kasnije od 12 mj. nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

3. rata u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja/vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici:

‒        osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu,

‒        posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te

‒        po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu treba pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 EUR do 49.999 EUR.

Korisnik NE SMIJE biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mj. prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

a) kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

b) kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade

c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

d) kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda

i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Za više informacija kontaktirajte nas na info@coreconsulting.hr