E-IMPULS 2016.

CILJEVI:

 • Rast i razvoj poduzetništva i obrta
 • Unaprjeđenje poslovanja
 • Zapošljavanje
 • Jačanje konkurentnosti i tržišnog položaja
 • Olakšano financiranje
 • Uravnotežen regionalni razvoj
 • Učinkovito korištenje sredstva i fondove Europske unije.

Korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije  2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unapređenje obavljanja djelatnosti
 • Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti

IZNOS POTPORE: 30.000,00 – 500.000,00 kuna

INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

PODUZETNIŠTVO ŽENA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
 • Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
 • Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
 • Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

IZNOS POTPORE:  20.000,00 – 400.000,00 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA 30.000.000,00 kn

KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,mikro, mali i srednji  poduzetnički  subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
 • Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
 • Uređenje poslovnog prostora/radionice
 • Stručno osposobljavanje i obrazovanje
 • Marketinške aktivnosti
 • Stručno usavršavanje
 • Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
 • Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

IZNOS POTPORE: 50.000,00 do 500.000,00 kuna

INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM 20.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi do 32 godine – mladi,  koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1. 2015. – početnici, subjekti u vlasništvu  osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
 • Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
 • Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
 • Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
 • Troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala za e-poslovanje
 • Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
 • Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
 • Savjetodavne usluge , tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška

IZNOS POTPORE: 20.000,00 – 100.000,00 kuna

INTENZITET: 100%

POTICANJE START – UP –ova 18.000.000,00 kn

KORISNICI:  mikro, mali ili srednji poduzetnički subjekti koja su registrirani unutar  razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala  dobit vlasnicima

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00  kuna.

NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

DOMAĆI SAJMOVI 4.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

 • Zakup izložbenog prostora
 • Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 • Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
 • Troškovi transporta izložaka
 • Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
 • Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
 • Troškovi prijevoza (trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

IZNOS POTPORE: 5.000,00  do 50.000,00 kuna

INTENZITET: 100%

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI  3.000.000,00 kn

KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički  način i  izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava
 • Poboljšanje uvjeta rada u radionici
 • Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)
 • Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina  u tradicijskim obrtima

IZNOS POTPORE: 10.000,00 – 100.000,00 kuna 

INTENZITET: 100%

ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO 5.000.000,00 kn

KORISNICI: zadruge, socijalne zadruge (umanjena radna sposobnost, nepovoljne  okolnosti)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nove tehnologije
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju zadruga;
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • Jačanje marketinških aktivnosti
 • Unaprjeđenje i primjena novih znanja
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitetom

IZNOS POTPORE: 20.000,00 – 250.000,00 kn

INTENZITET:  75%

PODUZETNIŠTVO KLASTERA  5.000.000,00 kn

KORISNICI:  klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko  interesna društva, obrti, zadruge,društva s ograničenom  odgovornošću, dionička društva)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Nove tehnologije
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
 • R&D
 • Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
 • Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
 • Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
 • Marketinške aktivnosti
 • Studije opravdanosti osnivanja klastera
 • Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

IZNOS POTPORE: 

do 250.000 kuna za klastere u osnivanju

do  450.000 kuna za operativne klastere

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA  5.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

IZNOS POTPORE: 25.000,00 -75.000,00 kuna

INTENZITET: do 100%

NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA   3.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na  naukovanje

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta

IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna

INTENZITET: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada  učenicima

do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru

UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI  PODUZETNIČKI INKUBATORI 2.000.000,00 kn

KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama, vježbovnih  tvrtki u srednjim školama te studentskih poduzetničkih inkubatora

IZNOS POTPORE: 20.000,00 do 100.000,00 kuna

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM  ZANIMANJIMA 18.000.000,00 kn

KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

IZNOS STIPENDIJE:  750,00 kuna mjesečno.po učeniku za školsku godinu  2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017.godine

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE   2.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti te fizičke osobe

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Polaganje majstorskog ispita
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita
 • Prekvalifikacija
 • Polaganje pomoćničkog ispita
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

IZNOS POTPORE: do 80% opravdanih troškova

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA 1.500.000,00 kn

KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih  oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE:

Za znanstveno – stručne skupove:

 • do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
 • do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
 • do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
 • do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije:

 • do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
 • do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
 • do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
 • do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

FINANCIRANJE

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti i obrti

 • Kreditni program „Kreditom do uspjeha 2014.”uz subvencije kamata – nastavak
 • Novi program kreditiranja i mikro kreditiranje
 • Osnivanje Fonda malog gospodarstva
 • Kreditni programi HBOR-a (početnici, žene, mladi, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, mikro kreditiranje uz potporu EU)
 • Fondovi za gospodarsku suradnju – FGS
 • Regionalni fond poduzetničkog kapitala – ENIF
 • Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja (SEED fond)
 • Mikro krediti – Prvi korak u poduzetništvo