Objavljen je natječaj za Podmjeru 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016. godine.

Podmjera 8.6. sastoji se od tri tipa operacija:

a) 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

b) 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“

c) 8.6.3. „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“

Za operaciju 8.6.1. najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura, a najviša 700.000 eura.

Za operaciju 8.6.2. najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura.

Za operaciju 8.6.3. najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura, a najviša 30.000 eura.

Udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnici u okviru Operacije 8.6.1.: šumoposjednici te udruženje šumoposjednika, odnosno obrti, mikro, mala ili srednja poduzeća upisani u Upisnik šumoposjednika.

Korisnici u okviru Operacije 8.6.2.: obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva (NKD 2007., područje C, odjeljak 16.)

Detaljnije o natječaju možete pronaći na:

http://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-provedbu-operacija-861-i-862-2003.aspx

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja slobodno nam se obratite!