Core Consulting je u okviru Mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020  i Natječaja za provedbu podmjere 6.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ dobio Odluku o dodjeli sredstava.

OSNOVNE INFORMACIJE

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera: M06 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Naziv projekta:  Ulaganje u nabavku poljoprivredne mehanizacije, stručno osposobljavanje i troškovi operativnog poslovanja.

Ukupan iznos potpore: 113.725,50 HRK

SAŽETAK PROJEKTA
Projekt je prvenstveno usmjeren na razvoj, odnosno modernizaciju poljoprivredne proizvodnje poduzeća. Osim nabavke nove mehanizacije, projektom se provodi i stručno obrazovanje i osposobljavanje  nositelja gospodarstva te će se pokriti dio operativnih troškova.