FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Izrada investicijskih studija

Investicijska studija (engl. Feasibility study) je dokument za donošenje investicijske odluke, a sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

Usluge investicijskog savjetovanja obuhvaćaju pripremu projekata, kreiranje timova, koordinacija implementacije te završna evaluacija, odnosno:

 • Sve potrebne analize i savjetovanje u fazi odabira ulaganja u određen projekt
 • Istraživanje mogućnosti investiranja po zahtjevima klijenata i pronalaženje adekvatnog projekta
 • Analizu izvedivosti projekta sa aspekta propisa, odluka lokalnih i drugih organa, urbanističkih, infrastrukturnih i drugih ograničenja i sl.
 • Analizu potrebnih radnji da bi se projekt učinio izvedivim
 • Programe sanacije projekata u poteškoćama sa aspekta izvedivosti ili sa aspekta programiranja projekta
 • Marketinšku analizu projekta
 • Analizu rizika projekta
 • Pronalaženje partnera i suradnika u realizaciji projekta i pomoć u odabiru dobavljača
 • Analizu mogućnosti financiranja projekta
 • Koordinacija implementacije i kontrola aktivnosti
 • Završna evaluacija

Cost-benefit analiza

Cost-benefit analiza (engl. cost-benefit analysis, njem. Kosten-Nutzen-Analyse) je metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog privrednog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit).

Važna je za donošenje ispravne odluke i za korekciju projekata. Cost benefit analiza češće se primjenjuje pri ocjeni učinaka javnih infrastrukturnih projekata /ceste, škole, bolnice i sl., budući da su u njima, za razliku od poduzetničkih projekata, prihodi, a osobito koristi posredni i dugoročni i imaju učinke na druge sektore, pa i poduzetnički.

Izrada zahtjeva za kredite

Pružamo uslugu pripreme dokumentacije za ishođenje kredita kod poslovnih banaka i HBOR-a. Isto tako, pružamo uslugu savjetovanja klijenata oko prihvatljivosti projekta i samog poduzeća za dobivanje kredita u nekom od programa HBOR-a.

HAMAG Jamstva

Pružamo pomoć pri dobivanju jamstva HAMAG INVEST-a. Jamstva HAMAG INVEST-a vrhunski su instrument osiguranja poduzetničke investicije. Izdaju se za osiguranje dijela glavnice kredita kojeg izdaju poslovne banke ili HBOR.

HAMAG INVEST izdaje jamstva u određenom postotku od glavnice kredita, a postotak je određen u pojedinim Jamstvenim programima.

Omogućuju ostvarenje investicija u malom gospodarstvu koje ne bi bile moguće bez pomoći HAMAG INVEST-a.