NACIONALNI FONDOVI

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Bespovratna  novčana sredstva  Ministarstva  turizma za  razvoj  malog  i  srednjeg  poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

MJERA A  – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE

 • Hoteli (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel):
 • Obnova i cjelovito opremanje smještajnih jedinica iz skupine „Hoteli“ te njihovih pratećih sadržaja
 • Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja
 • Podizanje kvalitete hotela
 • Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj:
 • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta
 • Izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema
 • Obnova i uređenje postojećih hostela
 • Seljačko domaćinstvo:
 • Obnova, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva,
 • Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
 • Investicije usmjerene ka osnivanju novog seljačkog domaćinstva ili kušaonica

MJERA B  – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

 • Ruralni i planinski turizam
 • Obnova građevina industrijske i druge kulturne baštine
 • Ciklo turizam i ulaganja u infrastrukturu za poboljšanje sigurnosti i udobnosti
 • Pustolovni i    sportsko – rekreativni  turizam
 • „Mali ploveći  hoteli“

MJERA C – SIGURNOST

 • Provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih  kriterija  izvrsnosti,  izvornosti  i  tradicije  dobili  oznaku  „Hrvatski otočni proizvod“