Galić d.o.o.

Za ovu veličanstvenu vinariju, otvorenu u Kutjevu potkraj 2018. godine svi već znaju. Vinarija je opremljena najmodernijom opremom vrijednom 19 milijuna kuna, dok je u samu zgradu kompanija investirala 35 milijuna kuna. Dio sredstava dobiven je kroz dva natječaja iz programa „Vinska omotnica“. Ukupan kapacitet vinarije je za 630.000 litara vina, no na godinu će se proizvoditi 333.000 litara, a ostali kapaciteti služit će za sazrijevanje vina iz prijašnjih berbi.

Obitelj Galić se vinogradarstvom bavila generacijama, a vina su proizvodili uglavnom za vlastite potrebe. Naslijeđena ljubav prema vinu, prenesena na Josipa Galića prerasla je u ozbiljan posao, koji se razvija kroz projekte tvrtke Galić d.o.o. Temeljeći proizvodnju grožđa na vlastitim površinama, tvrtka Galić d.o.o. uzgaja lozu koristeći najnovija saznanja o podlogama, sortimentu i upotrebljavajući najmoderniju ampelotehniku, ne zanemarujući ekološki aspekt proizvodnje.

Za kraj, citirajmo gospodina Galića koji kaže: „Krajnji cilj nam je razvoj cijelog kraja, želimo od Slavonije stvoriti hrvatsku Toscanu jer ona to opravdano zaslužuje“.