EGON MUDRINIĆ

EGON MUDRINIĆ

Egon Mudrinić je kao stipendist Ekonomskog instituta diplomirao na prestižnom sveučilištu Kelley iz Indiane na području financija i marketinga. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u poslovnom savjetovanju, javnoj nabavi te ekonomskim analizama koje je stjecao u renomiranim privatnim tvrtkama i državnoj agenciji.

Također kao predavač je sudjelovao u nizu stručnih edukacija vezanih za provedbu i pripremu EU fondova te u izradi strateških dokumenata međunarodnih institucija kao i osposobljavanja djelatnika za ocjenjivanje investicijskih projekata.

Do sada je sudjelovao u pripremi i vođenju projekta u vrijednosti višoj od pola milijarde kuna. Posjeduje certifikate “Specijalist javne nabave”, „Project finance academy“ pri Hrvatskom institutu za financije, a završio je i seminar „Priprema i ocjena investicijskih projekata“ u organizaciji FOIPa 1974.