IVAN ŠILAR

ivan-silar_01

IVAN ŠILAR

Ivan je završio diplomski sveučilišni studij, smjer Menadžment, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje je stekao znanja iz ekonomije i poslovne ekonomije neophodna za nošenje s različitim izazovima okruženja. Karijeru je započeo u jedinici lokalne samouprave na radnom mjestu Stručni suradnik za računovodstvo i knjigovodstvo, te je stečena znanja iz financija i računovodstva dodatno usavršio radom u trgovačkom društvu specijaliziranom za graditeljstvo na radnom mjestu Voditelja računovodstva.

Ivan 2017. godine počinje raditi kao konzultant za EU fondove gdje je stečena znanja i iskustvo iz financija, računovodstva i graditeljstva primjenjivao pri pripremi i provedbi projekata iz EU fondova. Korištenjem suvremenih metoda organizacije, planiranja i kontrole osigurano je efikasno i učinkovito provođenje projekata lokalnih poljoprivrednika, infrastrukturnih projekata u javnom sektoru, ali i provedbu socijalnih projekata u svrhu osnaživanja lokalne zajednice.

U kolovozu 2020. godine se pridružuje timu Core Consultinga  gdje je zadužen za pružanje stručne i savjetodavne podrške u pripremi, praćenju i provedbi projekata, izradu strateških dokumenata za klijente, te svakodnevnu komunikaciju i koordinaciju s klijentima, partnerima i nadležnim tijelima .