IVAN ŠKUGOR

ivan-skugor_01

IVAN ŠKUGOR

Ivan je diplomirao na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer – Ekološka poljoprivreda i agroturizam, stekavši zvanje magistra inženjera agronomije.

Tijekom studiranja trudio se osobno i profesionalno razvijati u području poljoprivrede i EU projekata, pa u životopisu nalazimo rad u vinariji na Novom Zelandu i administrativne poslove u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi.  Aktivan je član OPG-a, te iz prve ruke upoznat sa izazovima hrvatske poljoprivrede.

U Core Consulting d.o.o. timu, od 2021. sudjeluje na poziciji analitičara na poslovima pripreme, prijave i provedbe projekata sufinanciranim sredstvima Europske unije u sklopu Agencije za plaćanje u poljoprivredi.