MAJA NAKIĆ

maja-nakic_01

MAJA NAKIĆ

Maja je završila diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Financijski menadžment. Nakon toga, 2014. godine zapošljava se u Core Consultingu, gdje uspješno priprema i provodi projekte iz EU fondova i nacionalnih programa.

Ima bogato znanje i iskustvo u području analize financijskih izvješća, financijskog poslovanja, osiguravanja financiranja i održavanja likvidnosti te poslovnog planiranja. Pohađala je edukacije za izradu investicijskih studija i poslovnih planova.

U Core Consultingu radi kao voditeljica projekata, zadužena je za savjetovanje klijenata u sektoru nacionalnih i EU shema za bespovratna sredstva namijenjena poduzetnicima, izradu investicijskih studija/poslovnih planova i projekata, pripremu natječajne dokumentacije za projekte sufinancirane iz EU  i nacionalnih fondova (MINPO, MINGO) te provođenju postupaka nabave za ne obveznike javne nabave. Kao voditeljica projekata upravlja projektnim timom, aktivnostima i proračunima projekata kao i rizicima u provedbi.

Pruža podršku klijentima iz privatnog sektora pri pronalaženju rješenja za sufinanciranje projekata iz EU i nacionalnih fondova, uključujući identifikaciju odgovarajućih izvora financiranja, pripremu te upravljanje i provedbu projekta.