MATIJA LACKOVIĆ

matija-lackovic

MATIJA LACKOVIĆ

Matija je završio diplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Agrobiznis i ruralni razvitak, gdje je stekao zvanje magistar inženjer agrobiznisa i ruralnog razvitka. Od 2017. godine počinje raditi kao konzultant i voditelj projekata za EU fondove. Bogato radno iskustvo stekao je sudjelujući u svim fazama pripreme, prijave i provedbe investicijskih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Sudjelovao je u istraživanjima tržišta i izradi poslovnih planova, projekata te stručnih studija za jedinice lokalne samouprave.

Na Visokom učilištu Algebra završio je program obrazovanja za Samostalnog knjigovođu te stekao znanje iz područja knjigovodstva poduzeća, obrtnika i OPG-a. Već dugi niz godina vodi obiteljski OPG te nastoji doprinijeti što kvalitetnijem razvoju hrvatske poljoprivrede.

U svibnju 2021. godine pridružuje se timu Core Consulting gdje je zadužen za pružanje stručne i savjetodavne podrške u pripremi, praćenju i provedbi projekata, izradu strateških dokumenata za klijente, te svakodnevnu komunikaciju i koordinaciju s klijentima, partnerima i nadležnim tijelima.